Free a Girl: de redding van jonge meisjes uit de prostitutie

In de wereld zijn er veel jonge kinderen, met name jonge meisjes, die gedwongen in de prostitutie belanden. Na schatting 1,8 miljoen kinderen zijn gedwongen actief in de prostitutie en kunnen er niet zonder hulp uit geraken. De stichting Free a Girl zet zich al sinds 2008 in voor deze jonge meisjes die worden uitgebuit en misbruikt.
Mede door de hulp van Free a Girl zijn maar liefs 3800 meisjes uit de prostitutie in Azië gehaald. Door een goede samenwerking met zowel de politie als justitie kunnen uiteindelijk de mensenhandelaren worden aangehouden en kan het probleem grondig worden aangepakt. Na het bevrijden van de jonge kinderen investeert de Stichting in het verwerken van het trauma, medische zorg en onderwijs. De stichting Free a Girl probeert de (deels) verwoeste levens van de kinderen weer op de rails te zetten.

De werkwijze van de stichting is om lokale organisaties financieel te ondersteunen. Deze organisaties bevinden zich met name in India, Brazilië, Thailand, Bangladesh en Nederland. De oprichters van de stichting Free a Girl zijn Jolanthe Sneijder Cabau, Arjan Erkel, Evelien Holsken en Roelof van Laar.

Om het goede werk voort te zetten en waar nodig nog meer jonge meisjes te redden uit de prostitutie is de stichting net als andere goede doelen mede afhankelijk van de financiële steun die men krijgt vanuit de samenleving.